Körkortslån via CSN

För mer information gå till www.csn.se/korkortslan.

För att du ska kunna ta lån till körkortet via CSN måste du uppfylla deras krav för att få låna pengar. Kraven är följande:

 • Du får inte ha haft ett svenskt B-körkort tidigare.
 • Du måste vara mellan 18 – 47 år.     
 • Arbetslös och stå som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Alternativt att du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller har en etableringsplan. Kraven varierar med ålder.
 • Du måste gå via en Trafikskola som har tillstånd av Transportstyrelsen att bedriva trafikskoleverksamhet och ett avtal med CSN.

När du tar lån hos CSN så får du lånet utbetalat till dig i 3 omgångar, 5000 kr per gång. Innan du får din första utbetalning så måste du ha ett giltigt körkortstillstånd och vara inskriven på en trafikskola. Därefter får du din första utbetalning av CSN när du själv begär att få utbetalning. Det sker inte automatiskt. Utbetalningen kommer direkt till dig och INTE till trafikskolan.

Körkortslånet via CSN innebär inte en garanti på att det räcker till hela din körkortsutbildning, utan det kan bli att du får lägga till ytterligare från egen ficka.

För att få din andra utbetalning så kan du först begära ut den när trafikskolan eller Trafikverket har rapporterat in en total kostnad på minst 4300 kr. För den tredje och sista utbetalningen så ska en total kostnad på minst 9300 kr ha registrerats.

En kostnad uppkommer vid ett bokat tillfälle, till exempel att en körlektion genomförs. Alltså inte när du bokar/betalar för den.

Att ta ett körkortslån via CSN betyder inte att den lånade summan räcker till körkort.

Hur kan betalningen läggas upp?

Eftersom utbetalningen sker med max 5000 kr uppdelat vid tre olika tillfällen så går det inte att köpa startpaket 1 eller 2 då paketen ska betalas innan de utnyttjas.

Exempel 1.

Första utbetalningen:

När du får din första utbetalning från CSN så kan du exempelvis börja med att lägga denna summa på teorimaterial & inskrivningsavgift och 5 stycken körlektioner.

I detta förslag måste du själv lägga till 300 kr utöver det du får utbetalat från CSN. 

 1. Teori & inskrivningsavgift, 1500 kr
 2. ”Femman”, 3800 kr

Den totala summan för detta blir 5300 kr

Andra utbetalningen:

När du får din andra utbetalning från CSN så kan du exempelvis lägga denna summa på Riskettan och 5 stycken körlektioner.

Kvarvarande belopp kan vi lägga in i ditt elevsaldo så du har till godo tills det är dags för sista utbetalning.

 1. Riskettan, 600 kr (priset för R1 gäller för de som är inskrivna elever hos oss, annars 800 kr)
 2. ”Femman”, 3800 kr

Den totala summan för detta blir 4400 kr

Tredje utbetalningen:

När du får din tredje utbetalning från CSN så kan du exempelvis lägga denna summa på Risktvåan, 5 stycken körlektioner och att använda våran bil vid körprovet.

 1. Risktvåan, 2700 kr 
 2. ”Femman”, 3800 kr
 3. Bil på prov, 700 kr

Den totala summan för detta blir 7200 kr

 

I detta exempel ligger totala kostnaden på 16 900 kr. Dvs, du måste lägga till 1900 kr utöver CSN-lånet. Utöver detta så tillkommer bl a kostnad för fotografering och proven till Trafikverket samt kostnad för att tillverka körkortet till Transportstyrelsen.

Exempel 2.

I exempel 2 här nedanför finns inte teorimaterialet medräknat. Vi bokar inte in kunskapsprov om eleven saknar den teoretiska delen i utbildningen. Det finns inte heller någon lån av bil med för körprovet.

Första utbetalningen:

Kvarvarande belopp kan läggas in som ett elevsaldo som du har tillgodo vid nästa betalning.

 1. Riskettan. 800 kr
 2. ”Femman”, 3800 kr

Den totala summan för detta blir 4600 kr

Andra utbetalningen:

Har du ett elevsaldo kan du nyttja det överblivna från första betalningen till den andra betalningen.

 1. 7 körlektioner

Den totala summan för detta blir 5320 kr

Tredje utbetalningen:

När du får din första utbetalning från CSN så kan du exempelvis börja med att lägga denna summa på Risktvåan, 5 stycken körlektioner och att använda våran bil vid körprovet.

 1. Risktvåan, 2700 kr 
 2. 3 körlektioner, 2400 kr

Den totala summan för detta blir 5100 kr

I detta exempel ligger den totala kostnaden på 15 020 kr. Utöver detta så tillkommer bl a kostnad för fotografering, proven och bilhyran till Trafikverket samt kostnad för att tillverka körkortet till Transportstyrelsen.