Att boka kunskaps- & körprov via oss.

För att göra prov genom oss måste du gör din utbildning hos oss, vi bokar inte enbart prov utan utbildning. 

I våra paket ingår inte provavgiften till Trafikverket.


Kunskapsprov

Vill du att vi ska boka kunskapsprov så måste du göra den teoretiska utbildningen hos oss. Den teoretiska utbildningen görs oftast på distans men du är även välkommen på våra teorilektioner och att studera i våra lokaler under våra öppettider. 

Plugga

Den första delen av teoriplugget finns under ”Plugga”. Där hittar du instuderingsmaterial för de olika momenten som täcker in utbildningen och kursplanen. Du kan där läsa, lyssna och titta på filmklipp. 

Under ”Trafikskolans tips” finns dessutom ännu mera filmmaterial för dig som känner att den vägen är lättare för att ta till dig teoriinnehållet. 

I slutet av varje moment finns kontrollfrågor, så du kan testa dig och se om du hängt med på vad du läst om. Där kräver vi att du svarat rätt på alla kontrollfrågor så att du har 100% på varje enskilt moment.

Sluttest

När du är klar med ”Plugga” så går du vidare till ”Sluttest”. Där är upplägget mer likt provet vid Trafikverket. Det kommer frågor du inte tidigare träffat på under ”Plugga” och du får inte samma direkta feedback när du svarar på frågan. Proven går också på tid, för att få ett begrepp om vilken tidsram du har att röra dig inom när det blir skarpt läge. Här kräver vi att du ska ha minst 5 godkända ”Sluttest”. För godkänt krävs det att du svarar rätt på 62 av 65 frågor. Detta ger eleven en ökad marginal när de kommer till själva kunskapsprovet och en högre kunskap.

Kraven för både ”Plugga” och ”Sluttest” ska vara uppfylda senast en vecka innan ditt kunskapsprov. Om inte kan vi komma att boka om ditt prov.

Oavsett vilken del du jobbar med så vill vi tipsa om att inte lära dig frågor/svarsalternativ utantill, utan att verkligen sätta dig in i varför du ska svara som du ska på varje fråga.
Det är inte samma frågor som kommer på provet vid Trafikverket som finns på Elevcentralen. Elevcentralen är en plattform för instudering!

Behov av anpassat kunskapsprov?

Om du har ett behov av att få längre tid, muntligt eller tolk prov vid ditt kunskapsprov så måste detta ansökas om. Ansökningen tar ungefär 2 veckor innan svarsbesked kommer och det är enbart de som har grund för ansökan som blir beviljad.

Det är viktigt att du så tidigt som möjligt säger till så vi kan hjälpa dig. Läs mer om ansökningen här.

Filmer om hur de anpassade proven går till finns inne på Trafikverkets  hemsida.


Körprov

Vill du att vi ska boka körprov åt dig så måste du göra den praktiska utbildningen hos oss. Oavsett om du kör mycket utanför trafikskolan så måste vi gå igenom alla moment innan du får göra körprov. Att köpa tex ett paket med 15 körlektioner garanterar inte ett körkort, vissa behöver mindre och andra behöver mer. Varje elev är olika och alla har olika förutsättningar och inlärningsförmågor, detta gör stor skillnad mellan våra elever.

Är du inte färdig med din utbildning, oavsett om det är den praktiska- eller den teoretiska delen så kommer du inte få göra ditt/dina prov. Behöver du flera körlektioner utöver det du redan köpt för att bli färdig så behövs flera körlektioner köpas till.

Kom ihåg att du måste ha ett godkänt kunskapsprov innan du får göra körprovet.